Restitutievoorwaarden

Is er een te hoog bedrag van je OV-chipkaart afgeschreven voor een rit? Of is een transactie van een verkoop- en oplaadautomaat verkeerd gegaan? Als dat het geval is kun je een restitutieverzoek indienen.

Voorwaarden restitutie

  • Als het restitutieverzoek niet volledig of verkeerd is ingevuld behouden we ons het recht voor om de aanvraag te retourneren dan wel te annuleren.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitgekeerde restitutie.
  • Je krijgt geen geld terug als je verzoek betrekking heeft op een gebeurtenis bij een andere vervoerder.
  • Een restitutieaanvraag dient binnen 6 maanden door ons zijn ontvangen.
  • Door ondertekening van het papieren restitutieformulier, of het invullen van het digitale restitutieformulier verklaar je het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Met het indienen van een restitutie wordt aan EBS?MeerPlus toestemming gegeven om de transacties te controleren om de rechtmatigheid van de aanvraag te onderzoeken.
  • Wij bewaren je gegevens maximaal 18 maanden na ontvangst van de aanvraag.