Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan willen we dat graag weten. In onze klachtenprocedure lees je hoe je een reactie kunt indienen en hoe wij deze behandelen.

Waar kun je je klacht indienen?

Neem contact op met onze klantenservice.

Wanneer krijg je een reactie?

  • We proberen altijd om een inhoudelijk antwoord te geven binnen drie werkdagen na ontvangst van je bericht. 

  • Gaat je klacht over een proces-verbaal, of over een Controleur Openbaar Vervoer? Dan krijg je binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.

  • We behandelen je reactie zorgvuldig en reageren altijd op basis van hoor en wederhoor. Je reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop je reactie betrekking heeft.Als we meer tijd nodig hebben voor de behandeling van je reactie, dan krijg je daarover bericht.

Niet eens met ons antwoord?

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klachtbehandeling door ons? Dan kun je contact opnemen met:

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer
kan bemiddelen bij de klacht of vraag.  Als de klacht niet door het Klachtenloket kan worden opgelost, kun je het geschil indienen  bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

De Geschillencommissie Openbaar Vervoer
lost geschillen op met een bindende uitspraak. Je dient hiervoor de vraag of klacht wel eerst aan EBS te hebben voorgelegd. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen tussen de €25 en €152,50.